Dyslexiebehandeling (EED)

We zijn aan het werken om hier een goede trajectbeschrijving te geven.

In december 2021 heeft een interview plaatsgevonden dat is verschenen in de nieuwsbrief van het Nederlands kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Hierin zijn een aantal van de waarden waarnaar wij willen werken beschreven.
Lees hier het artikel

F&L-methode

In de dyslexiebehandeling werken wij met de fonologische en leertheoretische methode; in het kort de F&L-methode (meer informatie is te vinden op www.fenlexpertisecentrum.nl). De methode gaat uit van een specifiek probleem met het lezen en schrijven van woorden als gevolg van problemen met de fonologie. Ze behandelt het technisch lezen en schrijven (spellen), en de basisvaardigheden die nodig zijn voor technisch lezen en schrijven (zoals auditieve discriminatie, klank-tekenkoppeling, auditieve en visuele analyse en synthese en auditief geheugen voor woorden en zinnen) zowel afzonderlijk als geïntegreerd. Deze methode combineert fonologische met cognitieve vaardigheden en gaat uit van de klanken van de taal. Er wordt een kleurcodering gebruikt die de taalstructuur zichtbaar maakt en er worden regelsymbolen gebruikt om de klank- en regelstructuur van het taalsysteem zichtbaar te maken.
De behandeling richt zich erop het taalsysteem opnieuw op te bouwen. Hierbij is veel ruimte voor expliciete instructie en inoefening en het aanleren en oefenen van (lees-)strategieën.