Werkwijze

Aanmelding

Als u voor uw kind onderzoek en/of behandeling wilt opstarten bij MOB, kunt u uw kind telefonisch of via onze site aanmelden. Nieuwe aanmeldingen bespreken wij in ons teamoverleg, waarna wij telefonisch contact met u op zullen nemen.

Kennismaking

Hierna volgt een (vrijblijvend) intakegesprek, waarin we gezamenlijk de zorgen en vragen in kaart brengen. We bespreken ook wat de wensen en mogelijkheden zijn voor onderzoek en/of behandeling.

Onderzoek

Het kan zijn dat er nog weinig zicht is op de (oorzaak van de) zorgen en vragen die er zijn. Dan kan diagnostisch onderzoek worden ingezet. Hiervoor zullen enkele afspraken gepland worden. Er wordt dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt van gesprekken, observaties, tests en vragenlijsten. We streven ernaar u en uw kind inzichten en verklaringen te geven, om vervolgens te komen tot adviezen die op maat zijn. In een adviesgesprek proberen we samen met u een verband te leggen tussen de resultaten van het onderzoek en de relatie met de klachten en zorgen. Dit geeft richting aan hoe u het beste verder geholpen kunt worden.

Behandeling

Afhankelijk van uw vraag of naar aanleiding van psychodiagnostisch onderzoek kan behandeling gestart worden. Bij de start van de behandeling wordt samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld. Hierin wordt duidelijk waaraan gewerkt wordt, hoe dit gedaan wordt en wat van wie verwacht wordt. Als ouders wordt u nauw betrokken bij de behandeling en de behandeling wordt met regelmaat geëvalueerd. Er wordt gewerkt vanuit verschillende methoden, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness, oplossingsgerichte methoden en er kan gewerkt worden met spel of andere creatieve vormen. Wij bieden ook behandeling voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED).